Servicii juridice

Servicii juridice

Home

Serviciile oferite sub egida “Justlaw” au ca temei colaborarea dintre Cabinet Avocat Ionela Beldica si societatea Visas Center S.R.L. si se adreseaza atat persoanelor juridice, companii romanesti sau straine, cat si persoanelor fizice, entitatilor fara personalitate juridica si organizatiilor nonguvernamentale, in perioada prealabila inceperii, dar si pe parcursul derularii activitatii, unei afaceri sau tranzactii, cat si in cazul unui litigiu.

Justlaw si-a propus sa vina in sprijinul investitorilor, atat al celor aflati la inceput de drum cat si al celor aflati in dezvoltare, oferind totodata asistenta si consiliere persoanelor fizice si juridice pe parcursul tranzactiilor si litigiilor, precum si in cursul derularii activitatii, prin servicii de inalta calitate, oferite de o echipa de profesionisti.

Pentru a realiza scopul propus, colaboram cu specialisti din intreaga tara, avand de asemenea relatii de colaborare cu specialisti din alte tari, in domeniul juridic, financiar–fiscal, contabil, imobiliar, tehnic, bancar, relatii internationale si raporturi juridice civile.

Legea nr. 55/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale Publicata în Monitorul Oficial nr. 332  din 1 aprilie 2021 Constituie...
Read More ""
Legea nr. 58/2021 pentru aprobarea OUG nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru...
Read More ""
registrul comertului
Normele metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor au fost modificate in decembrie 2020.  S-a...
Read More "registrul comertului"
Cu privire la poprire/validare de poprire – reglementare – art. 781 si urm. Codul de procedura civila Poprirea inseamna indisponibilizarea banilor unui debitor executat silit,...
Read More ""
Cu privire la cesiunea de contract – reglementare - art. 1315-1320 Codul Civil – este obligatoriu acordul tertului cedat, daca in contractul ce se cesioneaza...
Read More ""
Cu privire la documentele justificative ale platii salariilor (drepturile salariale) – reglementare – art. 168 Codul Muncii (legea 53/2003) -dovada platii tuturor drepturilor salariale se...
Read More ""

Despre noi

Cabinetul de Avocat Ionela Beldica asigura, impreuna cu o echipa de avocati entuziasti, profesionisti cu experienta in domeniu, atat reprezentarea in fata instantelor judecatoresti, cat si consultanta si asistenta juridica.

DOMENII

Cabinetul de Avocat Ionela Beldica, acorda servicii de consultanta si asistenta juridica in urmatoarele domenii de interes:

Drept civil:

 1. Dreptul societatilor :
  • Asistenta si consultanta privind raporturile juridice intre asociati, raporturile juridice dintre asociati si societate, raporturile juridice dintre administratori si societate sau asociati, convocarea, intrunirea si adoptarea deciziilor adunarii generale ale asociatilor, desfiintarea sau suspendarea hotararilor AGA.
  • Dreptul insolventei (concordat preventiv, reorganizare, faliment, lichidare) – asistenta, consultanta si contencios
  • Drept international
  • Contracte  – asistenta negociere, consultanta, redactare, avizare, incetare-reziliere/rezolutiune, anulare/constatare nulitate absoluta, denuntare
  • Recuperari creante
  • Contencios
  • Arbitraj
 2. Drept civil:
  • drepturi reale-dreptul de proprietate, servitute, uzufruct, revendicari imobiliare, granituiri, evacuari
  • contracte civile – asistenta negociere, consultanta, redactare, modificare, executare, incetare-reziliere/rezolutiune, anulare/constatare nulitate absoluta
  • tranzactii imobiliare
  • succesiuni, iesiri din indiviziune, partaje
  • asociatii si fundatii, federatii, sindicate, constituire, modificare, asistenta in activitatea curenta
  • contencios
 3. Dreptul familiei – divorturi, partaje, incredintare minori, pensii de intretinere, consultanta referitoare la relatii de familie, la drepturile persoanelor si la actele de stare civila
 • Drept international privat (raporturi juridice civile cu element de extraneitate)
 • Drept financiar-fiscal, vamal si administrativ
 • Dreptul muncii, pensii si asigurari sociale – contracte individuale de munca, contracte colective de munca, litigii de munca, regulamente de organizare interioara, regulamente de functionare, fise de post, organigrama.
 • Dreptul asigurarilor

In colaborare cu Cabinetul de Avocat Ionela Beldica, societatea VISAS CENTER S.R.L. ofera in special consultanta si servicii adresate cetatenilor straini din Romania, venind in intampinarea acestora in scopul asigurarii unei sederi legale in Romania si al dezvoltarii unei afaceri profitabile.

Societatea VISAS CENTER S.R.L. ofera consultanta si servicii adresate cetatenilor straini. Servicile includ atat consultanta prealabila, verificarea documentelor, verificarea stadiului dosarului, asistenta la intocmirea dosarelor, asistenta sau reprezentare in relatia cu autoritatile publice, precum si asistenta si consiliere pe durata sederii in Romania, astfel

 1. Consultanta si asistenta in vederea dobandirii/redobandirii cetateniei romane
 2. Consultanta si asistenta obtinere domiciliu in Romania
 3. Consultanta si asistenta obtinere viza de scurta sedere
 4. Consultanta si asistenta pentru derularea procedurii invitatiei
 5. Consultanta si asistenta obtinere viza de lunga sedere
 6. Consultanta si asistenta obtinere/prelungire drept de sedere (permis de sedere)
  • pentru activitati comerciale
  • pentru angajare in munca (aviz de munca)
  • activitati profesionale
  • reintregirea familiei/casatorie
  • studii
 7. Consultanta investitori straini
  • Registrul Comertului
  • infiintare/modificare firma
  • aviz investitie
  • obtinere NIF, cazier fiscal
 8. Consultanta si asistenta refugiati/tolerare

COLABORATORI

In desfasurarea activitatii, pentru eficientizarea serviciilor oferite, echipa Justlaw colaboreaza cu profesionisti, experti tehnici, experti contabili, consultanti fiscali, economisti, evaluatori, traducatori autorizati, specilialisti resurse umane si dreptul muncii, precum si cu lichidatori, executori judecatoresti si notari.

Printre societatile cu care colaboram se numara:

Biroul Notarilor Publici Asociati Claudiu Stefan Seucan si Cristina Georgeta Nitu Bucuresti

 • Sediu: B-dul Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc.2, Et. 3, Ap. 303, Sector 3, Bucuresti
 • Telefon: 021 320 21 28, 021 320 22 84
 • E-mail: bnseucansinitu@yahoo.com

Cabinet de Insolventa Galesanu Crinuta

Avocat Alexandru Suri Bucurenciu, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Baroul Madrid, Spania

Birou Mediator Elena Badea

 • Sediul: Bucuresti, Bd. Unirii nr. 2, Sector 4
 • Telefon: 0726. 123.227

Birou Executor Judecatoresc Ulman Bogdan

 • Sediu: Piața Alba Iulia, nr. 6, Bloc I5, scara B, ap. 32, Sector 3, București 031104
 • Telefon: 0728 978 797

Traducator Autorizat Alexandru Suri Quesada

Legea nr. 55/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea...
Read More ""
Legea nr. 58/2021 pentru aprobarea OUG nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor...
Read More ""
registrul comertului
Normele metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a...
Read More "registrul comertului"
Cu privire la poprire/validare de poprire – reglementare – art. 781 si...
Read More ""
Cu privire la cesiunea de contract – reglementare - art. 1315-1320 Codul...
Read More ""
Cu privire la documentele justificative ale platii salariilor (drepturile salariale) – reglementare...
Read More ""
HG nr. 864/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015...
Read More ""
info
Legea nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul...
Read More "info"

Contact

Cabinet Avocat Beldica Ionela Magdalena
e-mail : office.cabinet@justlaw.ro

Visas Center S.R.L.
e-mail : office@justlaw.ro

Featured

Munca la domiciliu

Munca la domiciliu – Legea 53/2003 – Codul muncii,  Titlul II, Capitolul IX

Munca la domiciliu reprezintă îndeplinirea atribuțiilor specifice unei funcții la domiciliul salariatului, adică acolo unde acesta își are locuința principală.

Salariaţii cu munca la domiciliu îşi stabilesc singuri programul de lucru.
Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu.

Contractul individual de muncă la domiciliu se încheie numai în formă scrisă şi trebuie sa contina si urmatoarele prevedere exprese:

a) precizarea că salariatul lucrează la domiciliu;

b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său şi modalitatea concretă de realizare a controlului;

c) obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează.

Featured

Masuri speciale in starea de urgenta

OUG 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Publicată în Monitorul Oficial nr. 325/21.04.2020

Modificări ale OUG 30/2020

Calculul obligațiilor fiscale aferente indemnizațiilor primite de către profesioniști (PFA, II, IF, profesii liberale), persoane care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor se efectuează de către persoanele fizice beneficiare. Obligațiile astfel determinate se declară prin declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și se achită în termenul prevăzut de lege.  

Persoanele care beneficiază de drept de pensie și persoanele încadrate în grad de handicap pot beneficia de indemnizația de șomaj tehnic sau de una dintre indemnizațiile prevăzute pentru profesioniști (PFA, II, IF, profesii liberale), avocați, persoane care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor 

Modificări ale OUG 32/2020 (care modifică OUG 30/2020) 

Persoanele a căror perioadă de șomaj încetează în timpul stării de urgență vor primi în continuare indemnizația de șomaj, până la încetarea stării de urgență.  

Sumele reprezentând indemnizațiile primite de la stat (șomaj tehnic, indemnizația pentru profesioniști, etc) nu sunt supuse executării silite prin poprire, pe durata acordării lor, indiferent dacă se suportă sau nu de către stat sau de către angajator. Măsura este valabilă pe perioada stării de urgență și încă 60 zile de la încetarea acesteia.  

Profesioniștii (PFA, II, IF, profesii liberale) au la dispoziție încă 5 zile lucrătoare pentru a solicita indemnizația aferentă lunii martie, începând de la 21 aprilie.  

Pentru indemnizatiile aferente lunilor aprilie si mai cererea si documentele aferente se transmit la agentiile teritoriale pana pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizatiei din luna anterioara.

Ordonanta de urgenta nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

 Publicată în Monitorul Oficial nr. 319/16.04.2020

S-a prorogat termenul pentru depunerea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019, pana la data de 31 iulie 2020 inclusiv.

Taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare va fi plătită contribuabililor, urmând ca verificarea fiscală să se facă ulterior rambursării. Măsura se va aplica în perioada stării de urgență și timp de 30 zile de la data încetării acesteia.  

Pentru sumele suportate de stat, respectiv șomajul tehnic și indemnizația pentru zile libere acordate părinților, Guvernul a stabilit că nu se aplică facilitățile fiscale în vigoare.  

Impozitul specific pentru anul 2020 va fi diminuat direct proporțional cu numărul de zile în care societățile care îl datorează și-au întrerupt activitatea total sau parțial, dar numai în limitele perioadei stării de urgență.  

Microintreprinderile pot sponsoriza și instituții publice,  fără a exista obligația înscrierii entităților beneficiare respective în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale

Nu reprezintă venit impozabil și nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcții considerate de către angajator/plătitor esențiale pentru desfășurarea activității și care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioada stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgență, potrivit legii.

Anexa nr. 1 cuprinde lista bunurilor pentru care nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale

Legea nr. 55/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale Publicata în Monitorul Oficial nr. 332  din 1 aprilie 2021 Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la …

Legea nr. 58/2021 pentru aprobarea OUG nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților …

Cu privire la poprire/validare de poprire – reglementare – art. 781 si urm. Codul de procedura civila Poprirea inseamna indisponibilizarea banilor unui debitor executat silit, la tertul care ii datoreaza  (de ex: angajatorul este tert …

Cu privire la cesiunea de contract – reglementare – art. 1315-1320 Codul Civil – este obligatoriu acordul tertului cedat, daca in contractul ce se cesioneaza nu este specificat acordul anticipat, caz in care tertul cedat …

Cu privire la documentele justificative ale platii salariilor (drepturile salariale) – reglementare – art. 168 Codul Muncii (legea 53/2003) -dovada platii tuturor drepturilor salariale se face prin semnarea de catre angajat a statului de salariu …

HG nr. 864/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 Publicata in  Monitorul Oficial nr. 956 din 16 octombrie 2020 -persoana fizica platitoare de  TVA când …

info

Legea nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică …

info sc

Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990 Publicata in  Monitorul Oficial nr. 1018 din 02 noiembrie 2020 În vigoare de la …

info

  OUG nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului         Publicata in  Monitorul Oficial nr. 1013 din 30 octombrie …