Potrivit art. 47 din Codul fiscal, o microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

 • a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 1.000.000 euro, adica 4.663.900 lei (curs BNR la 31.12.2018);
 • capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrativ-teritoriale;
 • nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.

Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 1.000.000 euro, adica 4.663.900 lei (curs BNR la 31.12.2018), aceasta datoreaza impozit pe profit, incepand cu trimestrul in care s-a depasit aceasta limita.

Cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor sunt:

 • 1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai multi salariati;
 • 3% pentru microintreprinderile care nu au salariati.

Prin exceptie, pentru persoanele juridice romane nou-infiintate, care au cel putin un salariat si sunt constituite pe o durata mai mare de 48 de luni, iar actionarii/asociatii lor nu au detinut titluri de participare la alte persoane juridice, cota de impozitare este 1% pentru primele 24 de luni de la data inregistrarii persoanei juridice romane. Cota de impozitare se aplica pana la sfarsitul trimestrului in care se incheie perioada de 24 de luni. 

Baza impozabila

Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad:

 1. veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
 2. veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;
 3. veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
 4. veniturile din subvenţii;

d)   veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite în perioada în care persoana juridică română era supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;
e)  veniturile din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare constituite de persoanele juridice române care desfăşoară activităţi în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite în perioada în care persoana juridică română era supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.
f)  veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
h)  veniturile din diferenţe de curs valutar;

i)  veniturile financiare aferente creanţelor şi datoriilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora;

j)          valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării, înregistrate în contul „709”, potrivit reglementărilor contabile aplicabile;

k)         veniturile aferente titlurilor de plată obţinute de persoanele îndreptăţite, potrivit legii, titulari iniţiali aflaţi în evidenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sau moştenitorii legali ai acestora;

l)          despăgubirile primite în baza hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului;

m) veniturile obţinute dintr-un stat străin cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă acestea au fost impozitate în statul străin.


(2) Pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, la baza impozabilă determinată potrivit alin. (1) se adaugă următoarele:

 1. valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării, înregistrate în contul „609”, potrivit reglementărilor contabile aplicabile;

b)   în trimestrul IV sau în ultimul trimestru al perioadei impozabile, în cazul contribuabililor care îşi încetează existenţa, diferenţa favorabilă dintre veniturile din diferenţe de curs valutar/veniturile financiare aferente creanţelor şi datoriilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului;
c)     rezervele, cu excepţia celor reprezentând facilităţi fiscale, reduse sau anulate, reprezentând rezerva legală, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil şi nu au fost impozitate în perioada în care microîntreprinderile au fost şi plătitoare de impozit pe profit, indiferent dacă reducerea sau anularea este datorată modificării destinaţiei rezervei, distribuirii acesteia către participanţi sub orice formă, lichidării, divizării, fuziunii contribuabilului sau oricărui altui motiv;
d)   rezervele reprezentând facilităţi fiscale, constituite în perioada în care microîntreprinderile au fost şi plătitoare de impozit pe profit, care sunt utilizate pentru majorarea capitalului social, pentru distribuire către participanţi sub orice formă, pentru acoperirea pierderilor sau pentru oricare alt motiv. În situaţia în care rezervele fiscale sunt menţinute până la lichidare, acestea nu sunt luate în calcul pentru determinarea bazei impozabile ca urmare a lichidării.


(3) În cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, potrivit legii.

 1. Plafoane fiscale

Actualizatein functie de cursul valutar/31.12.2018 – curs 4.6639 lei/euro.

1. Plafonul pentru microintreprinderi

Cifra de afaceri sub 1.000.000 de euro – 4.663.900 lei.

2. Plafonul pentru platitor de TVA

Cifra de afaceri: 88.500 de euro – 300.000 de lei,

3. Plafonul pentru trecerea de la TVA la incasare la TVA normal

Cifra de afaceri: 2.250.000 lei.

4. Achizitiile intracomunitare de bunuri ce nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania

Conform legislatiei fiscale, achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc printre altele si conditia ca valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 de euro, echivalentul a 34.000 de lei 

5. Plafonul pentru trecerea de la platitor trimestrial de TVA la platitor lunar

Cifra de afaceri de 100.000 de euro – 466.390 lei.

6. Determinarea venitului net in sistem real

Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 de euro, incepand cu anul fiscal urmator, au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real.

7. Locul livrarii de bunuri: vanzari la distanta

Plafonul pentru vanzari la distanta este de 35.000 de euro, echivalentul in lei fiind 118.000 lei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *