Ordonanța Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal
Publicata în Monitorul Oficial nr. 68/31.01.2020
În vigoare de la 03 februarie 2020

Ce aduce nou:
n situația în care un debitor la buget este supus unor măsuri de executare silită, iar acesta are de încasat sume certe, lichide și exigibile, suma executată silit se reactualizează ținând cont de aceste sume
Procedura privind corectarea plăților efectuate eronat se va aplica și plăților efectuate de terții popriți
Terțul poprit răspunde în solidar cu debitorul în cazurile reglementate de Codul de procedură fiscală, în limita sumelor sustrase de la indisponibilizare.
Terțul poprit are obligația să plătească către organul fiscal suma cuvenită bugetului de stat în termen de 3 zile de la data înființării popririi sau de la data de la care devine scadentă datoria. Banca – tert poprit trebuie sa plateasca suma poprita aflata in cont in termen de 3 zile de la indisponibilizare.
Se reglementează și modul de comunicare automată a informațiilor de către autoritatea fiscală și procedurile de declarare de catre societățile transfrontaliere a unor tranzacții transfrontaliere

Ordinul Presedintelui ANAF nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
Publicat în Monitorul Oficial nr. 47/23.01.2020

Formularul se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2019, precum și pentru declararea impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2020.

Ordonanța Guvernului nr. 3/2020 pentru modificarea și completarea OG nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
Publicata în Monitorul Oficial nr. 65/30.01.2020
In vigoare de la 02 februarie 2020

Ordonanța Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.
Publicata în Monitorul Oficial nr. 72/31.01.2020
În vigoare de la 03 februarie 2020

Transpune prevederile următoarelor directive ale Consiliului Uniunii Europene:

Directiva (UE) 2016/1.164 a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne,
Directiva (UE) 2017/952 a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/1.164 în ceea ce privește tratamentul neuniform al elementelor hibride care implică țări terțe
.
– sunt reglementate norme împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscal (impozit pe profit) utilizate de anumite grupuri de societăți implicate în aranjamente de tip hibrid, care exploatează diferențele de tratament fiscal aplicabil unei entități hibrid/instrument financiar hibrid în baza legilor uneia sau mai multor jurisdicții fiscale

Directiva (UE) 2018/1.910 a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre.
– se stabilesc reguli clare referitoare la TVA pentru stocurile la dispoziția clientului și tranzacțiile în lanț, la nivelul UE

Directiva (UE) 2019/475 a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/112/CE și 2008/118/CE în ceea ce privește includerea comunei italiene Campione d’Italia și a apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul vamal al Uniunii și în domeniul de aplicare teritorială al Directivei 2008/118/CE.
-aceste teritorii rămân excluse din teritoriul Uniunii Europene din punctul de vedere al TVA.

Modifica OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.
– debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, aflați în dificultate financiară și pentru care există riscul intrării în insolvență, își pot restructura obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii, notificand organul fiscal competent cu privire la intenția sa în perioada 1 februarie – 31 martie 2020
-sunt prorogate următoarele termene în anul 2020:
• depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – termenul de 15 martie se prorogă până la 25 mai 2020 inclusiv;
• depunerea Formularului 230 Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii / Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, după caz – termenul de 15 martie se prorogă până la data de 25 mai 2020 inclusiv;
• plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice în situațiile reglementate de Codul fiscal – termenul de 15 martie se prorogă până la data de 25 mai 2020 inclusiv.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *