Legea nr. 102/2020 pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990

Publicata în Monitorul Oficial nr. 583/02.07.2020

Articolul 14 se abrogă.

Articolul 14 prevedea ca o persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată, precum si ca o societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană.

Articolul 17 – aliniatul 1 si 3 se modifica astfel:

  • La autentificarea actului constitutiv sau la darea de dată certă a acestuia se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerțului privind disponibilitatea și rezervarea firmei

(3)       La înmatricularea societății și la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerțului documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social.

La articolul 17, alineatul (4) se abrogă.

Alineatul 4 prevedea ca la același sediu vor putea funcționa mai multe societăți numai dacă imobilul, prin structura lui și suprafața sa utilă, permite funcționarea mai multor societăți în încăperi diferite sau în spații distinct partajate. Numărul societăților ce funcționează într-un imobil nu putea  depăși numărul de încăperi sau spații distincte obținute prin partajare

La articolul 17 se introduce alineatul (6):

(6) Avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate.

Ca urmare:

Începând cu data de 06 iulie 2020, la Registrul Comertului:
– NU se mai depune declarația pe proprie răspundere a persoanei fizice/persoanei juridice privind calitatea de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată.

– NU se mai solicită depunerea declarației pe proprie răspundere în formă autentică privind respectarea condițiilor referitoare la sediul social in cazul mai multor societati la sediu.Contractul pentru sediul trebuie inregistrat la ANAF.

– NU se mai depune avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă în cazul în care la sediul social nu se desfășoară activitate, fiind suficienta declaratia administratorului

Legea nr. 108/2020 de modificare a Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea splării banilor.

Publicata în Monitorul Oficial nr. 588/06.07.2020

Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației referitoare la beneficiarii reali persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali.

Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit

În cazul persoanelor exceptate, Oficiul Național al Registrului Comerțului este obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăților pe baza documentelor care însoțesc cererea de înmatriculare, sau pe baza evidențelor deținute în cazul societăților deja înmatriculate                                                                                

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *