Info:

Legea nr. 208/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 869/23.09.2020

De la 26.09.2020, se modifică şi se completează Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

–           specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate/titularului întreprinderii individuale/reprezentantului întreprinderii familiale, al administratorului sau, după caz, al reprezentanţilor societăţii  poate fi cuprins în împuternicirea avocațială depusă în susținerea cererii.

De la 26.09.2020, se modifică şi se completează Legea nr. 129/2019

  • declaraţia privind beneficiarul real al persoanei juridice poate fi dată fie în fața reprezentantului oficiului registrului comerţului sau poate fi depusă, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

Legea nr. 213/2020 de modificare a Codului Muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 893/30.09.2020

A intrat în vigoare la 03.10.2020

La angajare sau la modificarea Contractului de Munca o persoana  poate fi asistata, în momentul negocierii sau semnării, de către o persoană specializată – avocat, expert în legislația muncii,  mediator sau un reprezentant al sindicatului.

Un contract de confidențialitate poate fi incheiat oricând pe parcursul contractului de muncă.

Fiecare angajator va putea organiza activitatea de resurse umane și salarizare astfel:

-prin asumarea de către angajator a atribuțiilor specifice, prin desemnarea unuia sau mai multor salariați (cărora să li se treacă în fișa postului atribuții de HR și salarizare)

-prin contractarea unor servicii externe specializate în HR și salarizare (servicii care să fie coordonate de un expert în legislația muncii).

Ordonanƫa de urgenƫă a Guvernului nr. 163, publicata in Monitorul Oficial nr. 883/28.09.2020.

– persoanele care nu au calitatea de pensionar şi care vor să îşi completeze stagiul de cotizare pentru dreptul de pensie pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre ale UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale.

Până la data de 1 septembrie 2021, acestea pot încheia un contract de asigurare socială în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă.

Plata se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 31 august 2021.

La încheierea contractului se va completa şi o declaraţie din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare socială pentru care se solicită asigurarea, îndeplineşte următoarele condiţii cumulative: a) nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia; b) nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii; c) la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar.

Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale o constituie venitul lunar înscris în acest contract, venit care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

-in situaţii excepţionale, în care carnetele de muncă nu se mai găsesc sau sunt deteriorate, perioadele de stagiu de cotizare realizate în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001 pot fi valorificate în baza informaţiilor din arhiva electronică de la casele de pensii publice, dacă acestea sunt complete.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *