HG nr. 864/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

Publicata in  Monitorul Oficial nr. 956 din 16 octombrie 2020

-persoana fizica platitoare de  TVA când comercializează bunuri imobile  (terenuri și/sau construcții).

–o persoană fizică ce realizează într-un exercițiu fiscal livrări de bunuri are calitate de persoană impozabilă după cea de-a doua livrare, chiar dacă a doua livrare ar fi fost o clădire veche sau un teren neconstruibil scutit de TVA. (anterior, aceasta a doua livrare nu se lua in calcul pentru a se verifica atingerea plafonului,  daca era scutita de TVA)

–dacă prin însumarea celor două livrări se depășește plafonul de scutire de TVA, persoana fizică are obligația să se înregistreze în scopuri de TVA în termen de 10 zile de la finele lunii în care s-a depășit plafonul.

– acordarea cu titlu gratuit a unor bunuri în scopul desfășurării activității economice. (art. 270 al. 8 lit b codul fiscal)

–acordarea de bunuri cu titlu gratuit nu constituie livrare de bunuri, cum ar fi echipamente de protecție acordate salariaților sau materiale igienico-sanitare în vederea prevenirii îmbolnăvirii.

-combaterea risipei alimentare.

— transferul prin donație in cadrul programelor de combatere a risipei alimentare intră în sfera scutirii de TVA dacă se realizează în ultimele 10 zile de valabilitate a produselor, in conditiile respectarii duretei minime de valabilitate din lege.

-avansul la contractul de leasing

–avansul la un contract de leasing se consideră o primă rată și o prestare de servicii pentru care faptul generator al TVA intervine, după caz, fie la emiterea facturii, fie la încasarea avansului. Avansul este asimilat unei prestări de servicii.

–ca excepție,, când părțile au agreeat ca o parte din avans să corespundă prețului privind valoarea reziduală a bunurilor, această componentă de avans este aferentă unei livrări de bunuri, iar faptul generator al TVA pentru această componentă intervine la data transferului dreptului de proprietate asupra activului ce face obiectul contractului de leasing.
             – pachete all inclusive ce conțin servicii turistice, dar și băuturi alcoolice.

— pentru activitățile de cazare în sectorul hotelier, serviciile se facturează cu cota de TVA de 5%. În cazul cazării cu demipensiune, cu pensiune completă sau cu servicii all inclusive, ce poate include și băuturi alcoolice, când acestea se vând ca un întreg, pentru tot serviciul, inclusiv băuturi alcoolice, cota de TVA este cea de 5%.

– cheltuielile accesorii urmează același regim al TVA cu operațiunea de bază.

–comercializarea unui pachet ce cuprinde bunuri/servicii, ce s-ar fi facturat cu cote diferite de TVA dacă se comercializau individual, trebuie facturat cu cota de TVA corespunzătoare livrării/prestării de servicii principale.

– ajustarea TVA pentru bunuri de capital în favoarea persoanei impozabile după încetarea anulării codului de TVA și reînregistrarea în scopuri de TVA.

–dacă în perioada anterioară o persoană impozabilă a avut codul de TVA anulat si și-a pierdut dreptul de deducere  TVA la achiziția bunurilor de capital, iar activele au fost utilizate pentru operațiuni cu drept de deducere, la reînregistrarea în scopuri de TVA, are dreptul la o ajustare pozitivă a TVA – ajustare în favoarea persoanei impozabile cu o cincime sau, după caz, o douăzecime din TVA dedusă inițial.au fost adoptate criteriile pentru înregistrarea în scopuri de TVA la cerere, conform anexei 1 la HG 864/2020.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *