OUG nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului

        Publicata in  Monitorul Oficial nr. 1013 din 30 octombrie 2020

Termenul până la care se depune declarația privind beneficiarul real, atat in cazul asociatiilor si fundatiilor, cat si al societatilor, este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

In cazul societatilor, declarațiile privind beneficiarul real prevăzute pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și pot fi transmise la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poștă și curier, pot fi date și în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se pot depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990

Publicata in  Monitorul Oficial nr. 1018 din 02 noiembrie 2020

În vigoare de la 05 noiembrie 2020.

La înmatricularea societății și la schimbarea sediului social este necesar documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social.

După înregistrarea în registrul comerțului, oficiul registrului comerțului transmite documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social. (s-a eliminat declaratia proprietarului in cazul in care sunt mai multe societati la acelasi sediu si necesitatea inregistrarii la ANAF a actului de sediu)

Capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată se divide în părți sociale egale. (s-a eliminat valoarea minima de 10 lei/parte sociala)

La inmatricularea unui SRL nu mai este necesara prezentarea la Registrul Comertului a dovezii privind depunerea capitalului social.

Dacă actul constitutiv nu prevede altfel, transmiterea de parti sociale către persoane din afara societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociați reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social (s-a reglementat astfel posibilitatea modificarii prin act constitutiv a majoritatii necesare  si s-a eliminat procedura in doua etape in acest caz de cesiune).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *