garantiile catre consumatori

OUG nr. 140/2021 – privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri                                                                                     Monitorul oficial nr. 1245/30.12.2021 In vigoare la data de 1 ianuarie 2022              Priveste contractele de vânzare încheiate între vânzător …

stare de alerta

Intrucat la 14.05.2020 inceteaza starea de urgenta, inceteaza si masurile, restrictiile si/sau facilitatile acordate pe perioada si in considerarea starii de urgenta, reglementate limitativ, in mod expres, in acest sens. De asemenea, pana la data …