Featured

la inceput de 2022

Noutati legislative cu aplicare in 2022

HG nr. 1071/2021 –  salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată incepând cu data de 1 ianuarie 2022, fără a include sporuri şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună  – este de 2.550 lei lunar, reprezentând 15,239 lei/oră

OUG nr. 130/2021 – salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maximum 24 de luni de la momentul încheierii contractului individual de muncă. Se aplică și pentru salariatul încadrat cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă, perioada de 24 de luni se calculeaza de la 1 ianuarie 2022.

Legea nr.  221/2021 –  salariații care se vaccinează beneficiază, la cerere, de câte o zi liberă plătită, pentru fiecare doză de vaccin efectuată. Nu beneficiază salariații vaccinați la locul de muncă, prin grija angajatorului.

OUG nr. 74/2021 – reglementeaza concediile medicale

Proiect propus a intra in vigoare din martie 2022 – Modificarea legii 241/2005 privind evaziunea fiscala – reținerea și neplata contribuțiilor sociale se sanctioneaza cu închisoare de la 1-5 ani sau amendă.

OUG nr. 130/2021 –  cotă redusă de TVA de 5% o singura data, pentru  locuința a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei. Vechiul plafon cu TVA 5% pentru locuinte de maxim 450.000 de lei, rămâne valabil indiferent de numărul achizițiilor.

OUG nr. 11/2021 de modificare a Codului de Procedura Fiscala  – eșaloarea simplificată a datoriilor bugetare  a devenit permanenta

Legea nr. 267/2021 – modifica OUG nr. 41/2016 astfel:  incepand cu 01 ianuarie 2022 se interzice instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale. Acestea vor solicita entităților emitente documentele, în format electronic, copii sau extrase ale acestora, în baza consimțământului expres al beneficiarului serviciului public.

Legea nr. 315/2021 – modifica reglementarile privind beneficiarul real in sensul  ca incepând cu data de 1 ianuarie 2022 se elimina obligativitatea depunerii anuale a declarației privind beneficiarii reali. Se mentine obligatia depunerii la inmatriculare sau in intervenirii unei modificari. Totodata, se mentine obligatia depunerii unei declaratii de beneficiar real pentru persoanele care nu depus pana in prezent o astfel de declaratie.

Exceptii: persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, care au în structura acţionariatului entități înmatriculate/înregistrate şi/sau care au sediul fiscal în jurisdicţii necooperante din punct de vedere fiscal şi/sau în jurisdicţii cu grad înalt de risc de spălare a banilor şi/sau finanţare a terorismului şi/sau în jurisdicţii aflate sub monitorizarea organismelor internaţionale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanţare a terorismului 

Legea nr. 55/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale Publicata în Monitorul Oficial nr. 332  din 1 aprilie 2021 Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la …

Legea nr. 58/2021 pentru aprobarea OUG nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților …

Cu privire la poprire/validare de poprire – reglementare – art. 781 si urm. Codul de procedura civila Poprirea inseamna indisponibilizarea banilor unui debitor executat silit, la tertul care ii datoreaza  (de ex: angajatorul este tert …

Cu privire la cesiunea de contract – reglementare – art. 1315-1320 Codul Civil – este obligatoriu acordul tertului cedat, daca in contractul ce se cesioneaza nu este specificat acordul anticipat, caz in care tertul cedat …

Cu privire la documentele justificative ale platii salariilor (drepturile salariale) – reglementare – art. 168 Codul Muncii (legea 53/2003) -dovada platii tuturor drepturilor salariale se face prin semnarea de catre angajat a statului de salariu …

info

Legea nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică …

Info: Legea nr. 208/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 869/23.09.2020 De la 26.09.2020, se modifică şi se completează Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului –           specimenul de semnătură al persoanei …

Telemunca

Telemunca – Legea nr. 81/2018 Telemuncă este forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, …