In derularea colaborarii luam masuri de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal.

Folosim datele personale, cum ar fi numele și prenumele, domiciliul/resedinta, codul numeric personal, data si locul nasterii, pentru executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv realizarea activităților efectuate de noi în interesul dumneavoastră în virtutea contractului; in îndeplinirea obligațiilor fiscale; pentru  îndeplinirea obligațiilor instituite de lege si indeplinirea obligației de ținere a evidenței contractelor.

Folosim numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, pentru comunicarea cu dumneavoastră.

Folosim datele cuprinse în solicitările și informările dumneavoastră către noi și datele prepușilor și terților, cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință, doar pentru executarea contractului.
Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile.

Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

Beneficiați de dreptul de intervenție cu privire la datele pe care ni le furnizați, puteti să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor, cu precizarea ca intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat.