Data fiind multitudinea de acte normative emise dupa incetarea starii de urgenta, in scopul reglementarii starii de alerta, se impun urmatoarele precizari:

La data de 14.05.2020 s-a emis OUG 68/2020, pentru modificarea si completarea OUG 21/2004, in scopul reglementarii si institutirii starii de alerta de la 15.05.2020.

In scopul punerii in executare a prevederilor OUG 68/2020 a fost emisa Hotararea 24/2020 a CNSSU, prin care au fost stabilite masuri concrete.

La data de 15.05.2020 s-a publicat in Monitorul Oficial Legea 55/2020, prin care este reglementata starea de alerta, lege ce intra in vigoare la data de 18.05.2020.

S-a impus aceasta succesiune de acte normative intrucat la data de 15.05.2020, prima zi dupa incetarea starii de urgenta, legea starii de alerta nu era adoptata, astfel ca nu puteau fi impuse masuri si restrictii, iar OUG 21/2004 nu era suficient de clara sau acoperitoare in contextul actual.

Astfel, OUG 21/2004 a fost completata si modificata prin OUG 68/2020, insa, in conditiile in care Curtea Constitutionala  a stabilit ca prin OUG (ordonante de guvern) nu pot fi restrictionate drepturi si libertati, aceste acte normative au avut in aceasta perioada mai mult rol de recomandare, la fel ca si Hotararea CNSSU 24/2020, data in temeiul acestor OUG si de punere in aplicare a acestora, obligatiile astfel institutite fiind valabile atata vreme cat nu limiteaza drepturi si libertati.

In ceea ce priveste Hotararea CNSSU 24/2020, dincolo de discutia referitoare la conditiile si durata de valabilitate, in conditiile in care s-au aplicat sanctiuni sau cuprinsul acesteia va fi preluat  la fel intr-o noua hotarare, trebuie precizat:

 Termenul de zona metropolitana in care oamenii au voie sa circule fara declaratie trebuie sa aiba in vedere zona de fapt,  spatiul pe o raza de 30km  in jurul unui oras mare, nu unitatea administrativa (in Romania nu sunt constituite zone metropolitate conform legii). Pentru ZMBucuresti este vorba de Bucuresti si Ilfo

In ceea ce priveste modelul de declaratie  – alte motive intemeiate pentru care se poate merge in alta localitate  include si cumparaturile, mers la farmacie, etc, tot ce poate fi justificat, in paranteza fiind indicate cu titlu de exemplu (precum).

            In ceea ce priveste Legea 55/2020, aceasta cuprinde cadrul general pentru starea de urgenta, masurile concrete urmand a fi dispuse, in limitele legii, prin Hotarare de Guvern la nivel national.

            Totodata, din punct de vedere juridic, OUG 21/2004, OUG 68/2020 si Hotararea CNSSU  24/2020 ar trebui sa isi inceteze valabilitatea la data de 18.05.2020, data intrarii in vigoare a legii 55/2020.

            De asemenea, prin lege se pot impune limitari si restrictii, precum si sanctiuni.

Prevederi generale cuprinse in Legea 55/2020:

            Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

            Prin excepție, în cazul dovezilor înlocuitoare ale permiselor de conducere – cu drept de circulație, se menține numai valabilitatea pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 10 zile de la încetarea acestei stări. Pentru aceeași perioadă se menține și valabilitatea prelungirii dreptului de circulație, dispusă de procuror sau de instanța de judecată.

            Pe durata stării de alertă se poate suspenda consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, atât în interiorul, cât și la terasele din exteriorul acestora.

            Pe durata stării de alertă poate fi permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice care nu se consumă în spațiile menționate

            Pe durata stării de alertă se pot suspenda activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu acordul CNSSU. Măsura nu se aplică în cazul centrelor comerciale mici, de sub 15.000 mp, cu magazine individuale din incintă de sub 500 mp fiecare.

            Prin excepție, sunt permise următoarele activități comerciale:a) vânzarea produselor electronice și electrocasnice, doar dacă se asigură livrarea acestora la domiciliul/ sediul cumpărătorului;b) activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei și este întreruptă comunicarea cu restul complexului;c) activitatea desfășurată de către magazinele agroalimentare, farmacii, cabinetele stomatologice, curățătorii de haine și centrele de îngrijire personală, precum și vânzarea produselor și serviciilor de optică medicală.

            Personalul are obligația de a purta în permanență mască ce va fi schimbată la un interval de cel mult 4 ore, iar operatorul economic va asigura măști pentru aceștia, precum și soluții de dezinfecție a mâinilor în zona de acces în incintă.

            Purtarea măștilor de protecție de către client și respectarea normelor de distanțare la case de marcat sunt obligatorii.

            Pe durata stării de alertă, se poate institui:

a) obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă;

b) obligativitatea organizării activității instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor, astfel încât să se asigure la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori. Pentru personalul propriu triajul epidemiologic constă în măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, iar pentru vizitatori triajul se realizează prin măsurarea temperaturii.

            Pe durata stării de alertă, angajatorul poate dispune, cu consimțământul angajatului, desfășurarea activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, modificarea locului de muncă ori a atribuțiilor acestuia.

            Valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective de muncă se prelungește pe durata stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia. Părțile au obligația inițierii negocierii colective în termen de 45 de zile de la încetarea stării de alertă.

            Pe durata stării de alertă, angajatorii cu un număr mai mare de 50 de salariați, pot stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât între salariați să se asigure existența unui interval de o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, într-o perioadă de 3 ore.

            Prevederile OUG nr. 30/2020, inclusiv ale actelor normative care o modifică și/sau o completează ori care cuprind dispoziții care privesc aplicarea prevederilor sale, se aplică în continuare, fără întrerupere, pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții, până la ridicarea acestora, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020.

            Pe durata stării de alertă, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, se aplică până la finalizarea cursurilor anului școlar.

            În scopul prevenirii contaminării pentru fiecare tip de transport terestru, subteran, aerian sau naval, se instituie restricții și măsuri în condițiile prezentei legi, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.

            Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz, fiind reglementate sanctiuni pentru fiecare categorie de fapte.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *