Incepand cu data de 01.07.2020 prețul gazelor se va liberaliza ca urmare a faptului ca ANRE nu va mai reglementa prețurile pentru consumatorii casnici de gaze. Pana la data de 30.06.2020 consumatorii trebuie sa incheie noi contracte de furnizare cu orice furnizor de pe piata, in caz contrar considerandu-se  prelungite contractele in vigoare.

In Monitorul Oficial nr. 386/13.05.2020 s-a publicat Legea nr. 52/2020 pentru modificarea si completarea Legii 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile pentru stingerea obligatiilor asumate prin credite.

Legea se aplică raporturilor juridice dintre consumatori şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute asupra consumatorilor.

Astfel, reprezintă impreviziune:

pe durata executării contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil în vederea cumpărării monedei creditului, înregistrează la data transmiterii notificării de dare în plată o creştere de peste 52,6% faţă de data încheierii contractului de credit. În vederea calculării procentului de 52,6% se va avea în vedere cursul publicat de Banca Naţională a României la data transmiterii notificării de plată şi cursul de schimb publicat de BNR la data încheierii contractului de credit;

pe durata executării contractului de credit, obligaţia de plată lunară înregistrează o creştere de peste 50% ca urmare a majorării ratei de dobândă variabilă.

In Monitorul Oficial nr. 425/21.05.2020 s-a publicat Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta starii de urgenta.

Locatarii: operatori economici, practicanți ai profesiilor liberale, entitățile juridice de drept privat, a căror activitate a fost întreruptă sau ale căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puțin 15% în luna martie 2020 față de media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgență, persoanele fizice afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgență, pot amâna la cerere, fără plată de dobânzi și penalități, plata chiriei pentru folosința imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuințe.

Plata chiriilor către locatori pentru categoriile de locatari va fi efectuată de către organul fiscal teritorial competent, în contul locatorilor la cererea locatarilor, in conditiile detaliate in lege.

Facilitățile se aplică în mod corespunzător pentru toată perioada stării de urgență, precum și pentru luna următoare celei în care a încetat starea de urgență.

În termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial ministerele de resort vor elabora proceduri de punere în aplicare

In Monitorul Oficial nr. 427/21.05.2020 s-a publicat Ordinul ANAF nr. 1061/2020 privind emiterea deciziilor referitoare la obligații fiscale accesorii

In Monitorul Oficial nr. 426/21.05.2020 s-a publicat Ordinul MS/MMPS/MF nr. 1942/979/819/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *